Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Jonathan Safran Foer
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viagoby goby
9327 be48
Reposted fromwiecejnic wiecejnic viahaba haba

Nie jestem w miejscu, w którym obiecałem

być, bowiem boli. Niewypowiedzianie,

niewypowiedzianie boli. Nigdzie nie pojadę,

bo boli. I nie o szesnastej,

ani godzinę później. Bowiem boli. Nie odeślę i

nie odbędę. Gdyż boli. Będę zajęty czym innym

- boleniem. Bowiem boli. Nie przestanie i ja

nie przestanę. Bo nakręcam się.

I przeciwbóle gromadzę na później.

— Świetlicki
Reposted fromale ale viahaba haba
3384 4b84
Reposted fromcynamonn cynamonn viahaba haba
9717 32fa
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viahaba haba
3875 2e01
0932 224e 500
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru
Toska - noun /ˈtō-skə/ - Russian word roughly translated as sadness, melancholia, lugubriousness.

"No single word in English renders all the shades of toska. At its deepest and most painful, it is a sensation of great spiritual anguish, often without any specific cause. At less morbid levels it is a dull ache of the soul, a longing with nothing to long for, a sick pining, a vague restlessness, mental throes, yearning. In particular cases it may be the desire for somebody of something specific, nostalgia, love-sickness. At the lowest level it grades into ennui, boredom.”

—Vladimir Nabokov

Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru
7375 fd9d
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru
7358 b671
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru
7351 1631 500

renartbd:

Melancholia de Lars Von Trier
Avec Kirsten Dunst 

Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru
7324 6fc8
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru
Reposted fromvith vith viaIMS IMS
6608 fedf
Reposted fromOhmygosh Ohmygosh viairmelin irmelin
6066 c5b4

Halina Poświatowska

* * *
bądź przy mnie blisko
bo tylko wtedy
nie jest mi zimno

chłód wieje z przestrzeni

kiedy myślę
jaka ona duża
i jaka ja
to mi trzeba
twoich dwóch ramion zamkniętych
dwóch promieni wszechświata
0584 8861 500
2143 7bec 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viawhaaaat whaaaat
- Potrafiłbyś określić kobietę jednym słowem?
- "Morze". I niech każdy sobie wybierze, przez jakie "żet".
— Marek Dyjak
Reposted fromnoicoztego noicoztego viairmelin irmelin
ksawereł wow
Reposted fromXavax Xavax viajestjuzwiosna jestjuzwiosna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl